Bezpłatna wycena w ciągu godziny: amar@amar-translations.pl, tel: +48 22 668 93 12, tel./ faks: +48 22 831 87 52

AmaR TRANSLATIONS

Tłumaczenia przysięgłe dokumentów
Najczęściej tłumaczonymi przez nas dokumentami są:
- tłumaczenia przysięgłe umów i oświadczeń oraz innych dokumentów regulujących zobowiązania pomiędzy firmami,
- tłumaczenia przysięgłe faktur i umów handlowych,
- tłumaczenia przysięgłe aktów notarialnych,
- tłumaczenia przysięgłe decyzji urzędów administracji publicznej,
- tłumaczenia przysięgłe orzeczeń sądów oraz odwołań od tych orzeczeń,
- tłumaczenia przysięgłe pełnomocnictw, upoważnień itp.,
- tłumaczenia przysięgłe wielu formularzy dokumentów urzędów skarbowych i ZUS np. wpisów do ewidencji, KRS, formularzy PIT i zaświadczeń urzędowych,
- wielokrotne tłumaczenia przysięgłe aktów urodzenia, aktów zgonu, aktów małżeństwa, aktów rozwodowych, testamentów, postanowień sądów, itp.,
- tłumaczenia przysięgłe zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu, zaświadczeń o ubezpieczeniu, świadectw pracy i umów o pracę,
- tłumaczenia przysięgłe dowodów osobistych, paszportów, kart pobytu, pozwoleń na pracę,
- tłumaczenia przysięgłe świadectw szkolnych, dyplomów, indeksów, zaświadczeń ukończenia kursów i szkoleń oraz nadanych certyfikatów,
- liczne tłumaczenia przysięgłe dokumentów sprowadzanych do Polski samochodów, przyczep i motocykli (dowody rejestracyjne, umowy kupna-sprzedaży, zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu, zaświadczenia ubezpieczeniowe).

Problem z tłumaczeniem?!

Rozwiązanie tego problemu, to dla nas przyjemność!Obiecujemy nie zawieść Państwa zaufania!
Zapraszamy!