Bezpłatna wycena w ciągu godziny: amar@amar-translations.pl, tel: +48 22 668 93 12, tel./ faks: +48 22 831 87 52

AmaR TRANSLATIONS

Tłumaczenia z branży budowlanej
Dużą grupę tłumaczeń, w której AmaR TRANSLATINS ma znaczący udział stanowią tłumaczenia budowlane. Można do nich zaliczyć dokumentacje dla wielu inwestycji budowlanych, zaczynające się od projektu i harmonogramu poprzez raporty i analizy opłacalności inwestycji aż po raporty z realizacji poszczególnych etapów. W tej grupie mieszczą się też tłumaczenia innych tekstów opisujących materiały i produkty przeznaczone dla budownictwa:

Dokumentacje projektów budowlanych:
- tłumaczenia pozwoleń na budowę,
- regularne tłumaczenia opisów projektów budowlanych bardzo wielu dużych inwestycji, a w tym wielu centrów handlowych, centrów biznesowych, osiedli i budynków apartamentowych, hoteli, szpitali, a także rozbudowy i przebudowy dróg, autostrad oraz linii kolejowych,
- regularne tłumaczenia szczegółowych opisów całych inwestycji aż po wszystkie instalacje i wyposażenie, a w tym również szczegółowe plany realizacji prac wykonawczych na wszystkich etapach realizacji projektu od stanu surowego aż po wykończenie i przekazanie do eksploatacji oraz dokumentacje powykonawcze,
- tłumaczenia budżetów szczegółowych realizacji projektów inwestycji budowlanych,
- regularne tłumaczenia raportów przy dużych projektach budowlanych i sprawozdań z nadzoru i kontroli postępu prac i ich zgodności z projektami inwestycji,
- tłumaczenia opisów aktualnych stanów budynków biurowych oraz planów ich rozbudowy i modernizacji włącznie z przebudowami poszczególnych instalacji, aż po plany adaptacji powierzchni,

Szczegółowe zakresy przykładowych tłumaczeń:
- tłumaczenie dokumentacji dotyczącej warunków technicznych i architektonicznych budowy centrum handlowego wraz ze spisem prac wykonywanych przez inwestora i wynajmującego,
- tłumaczenie projektu domu jednorodzinnego wraz z projektami instalacji oraz wyposażeniem i wykończeniem,
- tłumaczenie dokumentacji ze specyfikacją techniczną instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania w budowanym obiekcie przeznaczonym na szpital wraz z opisami szczegółowymi rozwiązań dla wszystkich pomieszczeń szpitalnych,
- tłumaczenie opracowania technicznego instalacji teletechnicznych w budynku biurowo-usługowym,
- tłumaczenie opisu instalacji elektrycznej do projektu budowlanego zespołu zabudowy mieszkaniowej,
- tłumaczenie opisu koncepcji technologicznej budowy dużego magazynu i jego wkomponowania w infrastrukturę,
- tłumaczenie opisu projektu wykonania izolacji termicznych budynku,
- tłumaczenie wymagań ogólnych wykonania orurowania budynku,
- tłumaczenie opisu wymagań dotyczących armatury, orurowania i akcesoriów dla danego projektu,
- tłumaczenie projektu instalacji systemu ochrony przed zamarzaniem gzymsu,
- tłumaczenie scenariusza pożarowego dla obiektu.

Tłumaczenia badań, analiz i ofert z branży budowlanej:
- tłumaczenie opisu projektowania zagłębionych rur z włókien szklanych,
- tłumaczenie tekstu podsumowującego badanie komponentów do stabilizacji gruntów,
- tłumaczenie instrukcji przygotowania fundamentów dla słupowych żurawi obrotowych,
- tłumaczenie opracowania dotyczącego oferowanych produktów i rozwiązań producenta blachodachówki,
- tłumaczenie katalogu firmy produkującej pokrycia dachowe wraz całą szczegółową ofertą firmy i opisami proponowanych, konkretnych rozwiązań systemów dachowych, opisów konstrukcji, materiałów oraz pokryć.

A jaki tekst Państwo chcecie nam powierzyć do tłumaczernia?


Zapraszamy!