Bezpłatna wycena w ciągu godziny: amar@amar-translations.pl, tel: +48 22 668 93 12, tel./ faks: +48 22 831 87 52

AmaR TRANSLATIONS

Tłumaczenia umów
Tłumaczenia umów to jedna z największych grup wśród tłumaczeń. Podobnie jak przy innych tekstach prawniczych, w tłumaczeniu umowy musi być oddana dokładnie treść, a określenia muszą być precyzyjne i jednoznaczne, aby nie wprowadzić dwuznaczności w stosunku do tekstu oryginału. Tłumaczyliśmy bardzo wiele różnych rodzajów umów, a wśród nich były:
- tłumaczenia umów dostawy produktów, opakowań, oprogramowania,
- tłumaczenie umów sprzedaży sprzętu, urządzeń, produktów, opakowań, myśli technologicznej i wielu innych,
- tłumaczenie umów wynajmu i podnajmu powierzchni, budynków, urządzeń oraz sprzętu,
- tłumaczenia umów o podwykonawstwo, zlecenie, pracę itp.,
- tłumaczenie umów o świadczenie usług doradczych,
- tłumaczenie umów serwisowych,
- tłumaczenie umowy sponsoringu,
- tłumaczenie umowy produkcji zleconej,
- tłumaczenie umowy o międzynarodową dystrybucję produktu,
- tłumaczenie umowy o patronat reklamowy oraz cesję praw do wizerunku i marek,
- tłumaczenie umów dzierżawy w celu umieszczenia urządzeń nadawczo-odbiorczych oraz w celach przeprowadzenia linii transmisyjnych przez wydzierżawione obszary,
- tłumaczenie umowy z wydawcą o wydanie książki,
- tłumaczenie warunków wielu umów o zarządzanie budynkami biurowymi i hotelami,
- tłumaczenia umów o przyłączenie do sieci gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej budynku,
- tłumaczenie umowy koncesyjnej na organizowanie gier losowych,
- tłumaczenie umowy kupna-sprzedaży lokomotywy wraz z warunkami jej przyszłego serwisowania,
- tłumaczenie wzorów możliwych umów zawieranych przez pracodawcę lub zleceniodawcę z pracownikami zatrudnianymi na różnych zasadach oraz zleceniobiorcami realizującymi zlecenie na wszelkich możliwych zasadach współpracy i wynagradzania.

Problem z tłumaczeniem?!

Rozwiązanie tego problemu, to dla nas przyjemność!Obiecujemy nie zawieść Państwa zaufania!
Zapraszamy!