Bezpłatna wycena w ciągu godziny: amar@amar-translations.pl, tel: +48 22 668 93 12, tel./ faks: +48 22 831 87 52

AmaR TRANSLATIONS

Tłumaczenia tekstów ekonomicznych, z zarządzania i marketingu
Tłumaczenia w tej grupie to bardzo często artykuły i opracowania z prasy branżowej, opisy narzędzi wspomagających zarządzanie. Są tu też poparte przykładami opisy różnych zagadnień i rozwiązań wykorzystanych przez istniejące przedsiębiorstwa. Teksty przetłumaczone często wykorzystywane są później na szkoleniach lub na uczelniach wyższych jako podstawy do dyskusji i analiz:
- tłumaczenie publikacji na temat nowoczesnego sposobu zarządzania cyklami życia produktów,
- tłumaczenie zestawu pytań kontrolnych służących dogłębnej analizie przedsiębiorstwa i mających doprowadzić do stworzenia planu jego reorganizacji oraz wdrożenia narzędzi efektywniejszego zarządzania informacjami i zasobami,
- tłumaczenie zasad współpracy oraz konsultacji przy zleceniu przygotowania szczegółowego biznesplanu dla projektu,
- tłumaczenie serii artykułów obrazujących, na przykładach działania różnych firm i stosowanych przez nie praktyk rynkowych, przykładowe zagadnienia z różnych dziedzin marketingu i ekonomii dla szkoły biznesu,
- tłumaczenie artykułów na temat systemów zarządzania danymi produktu, dokumentacją techniczną, wiedzą o produktach i cyklem życia produktu, łańcuchem dostaw,
- tłumaczenie opracowania modelu finansowania przedsięwzięć,
- tłumaczenie artykułów na temat organizacji przepływu informacji wewnątrz przedsiębiorstwa,
- tłumaczenie artykułów z zakresu zagadnień związanych z cyklem życia produktów,
- tłumaczenie serii artykułów na temat systemów wspomagania planowania w przedsiębiorstwach, a w tym zarządzania kontaktami z klientami i zarządzenia informacjami oraz bazami danych i globalną synchronizacją danych,
- tłumaczenie artykułów poruszających zagadnienia związane z zarządzaniem wydajnością przedsiębiorstwa, efektywnością oraz optymalizacją pracy a także wskaźnikami wydajności,
- tłumaczenie artykułów o oprogramowaniu wspomagającym kontakty z klientem, umożliwiającym konfigurowanie, kosztorysowanie i składanie zamówień,
- tłumaczenie artykułów na temat automatyzacji procesu projektowania oraz automatyzacji zakładowej gospodarki materiałowej,
- tłumaczenie artykułów poruszających problemy planowania zasobów finansowych i zasobów ludzkich, zasobów wytwarzania, planowania potrzeb materiałowych przedsiębiorstw produkcyjnych,
- tłumaczenie artykułów na temat planowania zasobów przedsiębiorstwa,
- tłumaczenie opracowania dotyczącego analizy zjawiska mobbingu jako zagrożenia rozwoju organizacji,
- tłumaczenie artykułów poruszających problemy outsourcingu.

A jaki tekst Państwo chcecie nam powierzyć do tłumaczernia?

Obiecujemy nie zawieść Państwa zaufania!
Zapraszamy!