Bezpłatna wycena w ciągu godziny: amar@amar-translations.pl, tel: +48 22 668 93 12, tel./ faks: +48 22 831 87 52

AmaR TRANSLATIONS

 

Tłumaczenia raportów
Jako raport rozumiemy tu obszerne opracowanie na dany temat, szczegółowo opisujące dane zagadnienie pod wieloma aspektami. Raporty mogą być tak naprawdę tekstami z dowolnych branż, a wśród naszych tłumaczeń można znaleźć przykładowo:
- tłumaczenie raportu Komisji Europejskiej na temat programu operacyjnego Kapitał Ludzki,
- liczne tłumaczenia raportów nadzoru bankowego nad inwestycjami,
- liczne tłumaczenia raportów z postępów prac i najważniejszych wydarzeń w kolejnych etapach realizacji wielu inwestycji,
- tłumaczenie raportu o rynku nieruchomości biurowych w poszczególnych miastach Polski i prognozach wynajmu nieruchomości,
- tłumaczenie raportu na temat stanu zatrudnienia i bezrobocia na Mazowszu,
- tłumaczenie planu gospodarowania odpadami dla jednego z polskich województw,
- tłumaczenie raportu dotyczącego ochrony konserwatorskiej fortyfikacji w jednym z miast Polski,
- tłumaczenie raportu analizującego przyczyny powstawania pożarów lasów w Polsce opisującego metody oceny ryzyka jego rozprzestrzeniania się,
- tłumaczenie raportu podsumowującego sytuację pożarową w lasach w Polsce i na świecie,
- tłumaczenie raportu z badania próbki materiału,
- tłumaczenie raportu z badania sztywności i nośności stalowych płyt rusztowań.


Zapraszamy!