Bezpłatna wycena w ciągu godziny: amar@amar-translations.pl, tel: +48 22 668 93 12, tel./ faks: +48 22 831 87 52

AmaR TRANSLATIONS

Tłumaczenia publicystyczne - artykuły techniczne
Tłumaczenia artykułów to bardzo liczna grupa - niemal od początku działalności współpracujemy z magazynem, którego teksty są tłumaczeniami z macierzystego magazynu amerykańskiego. Tłumaczymy więc regularnie bardzo wiele artykułów pisanych slangowym amerykańskim językiem, a jednocześnie opisujących najnowsze wyniki badań, najnowocześniejsze rozwiązań z zakresu różnych zagadnień technicznych. Aby takie tłumaczenie było dobre, nieraz wymaga współpracy filologa i osoby bardzo dobrze znającej dane zagadnienie. Tłumaczyliśmy bardzo wiele różnych teksów od wielu klientów opisujących krótko różne rozwiązania techniczne, a wśród nich na przykład:
- tłumaczenie przemówienia wygłaszanego przez Ministra Środowiska,
- tłumaczenie artykułu o hybrydowych łożyskach ceramicznych,
- tłumaczenie artykułu o powszechnie popełnianych błędach przy określaniu wymiarów rurociągów parowych,
- tłumaczenie artykułu o zarządzaniu energią w sprężarkach,
- tłumaczenie artykułu z ekonometrii o sposobach wycen i zwiększaniu dokładności przy szacowaniu kosztów,
- tłumaczenie serii artykułów o łożyskach,
- tłumaczenie artykułu: Podłoże metalowe ze zintegrowanym czujnikiem tlenu; funkcjonalność i wpływ na sterowanie współczynnikiem powietrze/ paliwo,
- tłumaczenie serii kilkunastu artykułów dotyczących różnych zagadnień automatyki elektroenergetycznej,
- tłumaczenie artykułu analizującego i podsumowującego badanie z zakresu wytrzymałości zmęczeniowej elementów z powłokami chromowymi,
- tłumaczenie artykułu opisującego zagadnienia sterowania współczesnych systemów spawalniczych,
- tłumaczenie serii artykułów o podzespołach dla elektroniki samochodowej,
- tłumaczenie referatu na temat obliczania napięć oraz mocy biernej po włączeniu zasilania, w oparciu o algorytm genetyczny, dla wyłączeń zasilania linii przesyłowych i transformatorów,
- tłumaczenie artykułu o metodzie oddzielania ziarna od rdzeni kolb kukurydzy cukrowej,
- tłumaczenie serii artykułów opisujących emisje powstające wskutek pożarów,
- tłumaczenie serii artykułów o zanieczyszczeniu powietrza, sposobach pomiaru zapylenia i metodach analizy wielkości i kształtu ziaren,
- tłumaczenie tekstu o kierunkach transgresji lądolodów,
- tłumaczenie artykułu o programie przyznawania ocen i nagród dla najlepszego zakładu pracy,
- tłumaczenie artykułu o tworzeniu ośrodków szkoleniowych,
- regularne tłumaczenia od wielu lat w ramach współpracy artykułów zagranicznych zamieszczanych w polskiej wersji językowej magazynu o nowościach technicznych i nowoczesnych rozwiązaniach, ciekawych nieznanych projektach lub prototypach urządzeń.

Problem z tłumaczeniem?!

Rozwiązanie tego problemu, to dla nas przyjemność!Obiecujemy nie zawieść Państwa zaufania!
Zapraszamy!