Bezpłatna wycena w ciągu godziny: amar@amar-translations.pl, tel: +48 22 668 93 12, tel./ faks: +48 22 831 87 52

AmaR TRANSLATIONS - Wszystkie języki

Tłumaczenia przysięgłe
Pewne rodzaje dokumentów urzędowych wymagają tłumaczenia uwierzytelnionego pieczęcią uprawnionego do tego tłumacza przysięgłego. Tłumacz z uprawnieniami tłumacza przysięgłego podpisując i stemplując tłumaczenie potwierdza zgodność tłumaczonego tekstu z oryginalnym dokumentem. Tłumacze przysięgli muszą zdać egzemin i nabyć uprawnienia do wykonywania tego typu tłumaczeń.

Współpracujemy z tłumaczami przysięgłymi z niemal wszystkich języków świata.

Problem z tłumaczeniem?!

Rozwiązanie tego problemu, to dla nas przyjemność!

Zapraszamy!