Bezpłatna wycena w ciągu godziny: amar@amar-translations.pl, tel: +48 22 668 93 12, tel./ faks: +48 22 831 87 52

AmaR TRANSLATIONS

Tłumaczenia tekstów prawniczych
Tego typu teksty przeważnie tłumaczą prawnicy, ponieważ ich budowa i zakres tematyczny wymagają precyzyjnego doboru terminologii i jednoznacznej budowy gramatycznej tekstu. Tekst prawniczy po tłumaczeniu musi przede wszystkim być precyzyjnym oddaniem treści oryginału i bardzo ważne jest, aby jego znaczenie było takie samo, by nie dawało wolności w interpretacji ani dwuznaczności. Wiele tego typu dokumentów ma określoną składnię i musi zawierać odpowiednie określenia prawnicze i formuły. Oto przykłady prac wykonanych przez naszych tłumaczy:
- tłumaczenie warunków umowy kredytowej z bankiem na kredytowanie inwestycji,
- tłumaczenie bankowej promesy kredytowej,
- tłumaczenia pozwoleń na budowę,
- tłumaczenie pozwolenia na prowadzenie instalacji do wytwarzania środków ochrony roślin przy zastosowaniu procesów chemicznych,
- tłumaczenie licznych dokumentacji przetargowych, a wśród nich specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji składanych ofert,
- liczne tłumaczenia faktur,
- tłumaczenia wielu umów handlowych,
- tłumaczenie listów zatwierdzających,
- tłumaczenia gwarancji produktów, urządzeń i podzespołów,
- tłumaczenie zobowiązań do zachowania poufności informacji,
- tłumaczenia wskazówek dotyczących bezpieczeństwa pracy na różnych stanowiskach i przy pracy z różnymi urządzeniami,
- tłumaczenia zakresów obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy w korporacji,
- tłumaczenia analizy dokumentacji formalno-prawnej oraz technicznej w aspekcie jej zgodności ze stanem obecnym i istniejącymi przepisami,
- tłumaczenia memorandum informacyjnego z działalności przedsiębiorstwa dla potencjalnych udziałowców za dany okres,
- tłumaczenie raportu na temat zasad funkcjonowania praw autorskich, licencjonowania, prac zleconych, dzieł autorskich itp. w przepisach prawa w różnych krajach.

Problem z tłumaczeniem?!

Rozwiązanie tego problemu, to dla nas przyjemność!Obiecujemy nie zawieść Państwa zaufania!
Zapraszamy!