Bezpłatna wycena w ciągu godziny: amar@amar-translations.pl, tel: +48 22 668 93 12, tel./ faks: +48 22 831 87 52

AmaR TRANSLATIONS

Tłumaczenia pozostałych zagadnień
Ta grupa tłumaczeń zawiera wszystkie inne przykładowe zagadnienia, które wydają się ciekawe do zaprezentowania, ale nie ma łatwego sposobu zakwalifikowania ich do konkretnej wspólnej grupy:
- tłumaczenia komend, poleceń, parametrów i komunikatów wykorzystywanych do opracowania polskich wersji skanerów do diagnostyki pojazdów różnych marek dla serwisów,
- tłumaczenie licznych dokumentacji szkoleniowych dla autoryzowanych serwisów samochodowych,
- tłumaczenie opisu procesu formowania wtryskowego z rozdmuchem, np. przy produkcji butelek plastikowych lub innych produktów oraz maszyny wtryskującej z rozdmuchem do tworzyw sztucznych,
- tłumaczenie szczegółowego opisu wraz ze specyfikacjami technicznymi nawijarki do maszyny drukującej,
- tłumaczenie wentylatora przeznaczonego do transportu lekkich produktów, takich jak papier, tektura, tworzywa sztuczne,
- tłumaczenie podręcznika transportu, montażu i demontażu oraz obsługi i konserwacji systemów sortowania,
- tłumaczenie opisów obrabiarek w tym również modelu z systemem cięcia wodą i ich specyfikacji technicznych,
- tłumaczenie instrukcji przekładni kątowej,
- tłumaczenie danych technicznych i opisu instalacji dźwignicy,
- tłumaczenie opisów wyłączników krańcowych, sprzężonych, czujników obciążenia, przetwornicy ,
- tłumaczenie opisu metody oceny stanu technicznego układów cylindrowych,
- tłumaczenie opisu technicznego i instrukcji konserwacji wagonu cysterny,
- tłumaczenie tekstu z porównaniem kilku różnych modeli lokomotyw elektrycznych,
- tłumaczenie dokumentacji technicznej drzwi chłodniczych,
- tłumaczenie licznych dokumentacji techniczno-ruchowych sprężarek,
- tłumaczenie całkowitej dokumentacji budowy lotniska wraz z analizami zapotrzebowania i planowanego ruchu, przewidywanymi kosztami i zyskani oraz harmonogramami i rozplanowaniem budżetu,
- tłumaczenie dokumentacji technicznej kilku samolotów,
- tłumaczenie dokumentacji technicznych systemów zasilania bezprzerwowego (UPS),
- tłumaczenie dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia do montażu płotów,
- tłumaczenie projektu systemu wykrywania i gaszenia gazem,
- tłumaczenia interpretacji biblii,
- liczne tłumaczenia CV listów motywacyjnych, opisów stanowisk i dokumentów aplikacyjnych,
- tłumaczenie tekstów multimedialnego kursu bhp dla różnych stanowisk pracowniczych oraz dostosowanie tłumaczenia do wymogów prawa polskiego oraz warunków polskich.

Problem z tłumaczeniem?!

Rozwiązanie tego problemu, to dla nas przyjemność!Obiecujemy nie zawieść Państwa zaufania!
Zapraszamy!