Bezpłatna wycena w ciągu godziny: amar@amar-translations.pl, tel: +48 22 668 93 12, tel./ faks: +48 22 831 87 52

AmaR TRANSLATIONS

 

Tłumaczenia norm, patentów, certyfikatów
W tej grupie tłumaczeń przykładami mogą być:
- tłumaczenia norm europejskich dotyczących emisji spalin,
- tłumaczenia norm dotyczących technologii obróbki stopów tytanowych,
- tłumaczenia norm dotyczących śrub specjalnych,
- tłumaczenia norm dotyczących składowania i utylizacji różnych rodzajów odpadów,
- tłumaczenie normy dotyczącej pokryć dachowych,
- tłumaczenie normy europejskiej o systemach przewodowych z tworzyw sztucznych dla dostaw wody pod ciśnieniem lub bez ciśnienia,
- tłumaczenie norm dotyczących zasad projektowania i testowania, jak również norm wymiarowych dotyczących techniki odwadniania i mostowych studzienek ściekowych,
- tłumaczenie certyfikatów zgodności z normami urządzeń i podzespołów,
- tłumaczenie dodatkowych wymagań normatywnych podczas transportowania gorących roztopionych mas,
- tłumaczenie normy dotyczącej dźwignic i wyposażenia oraz wyposażenia nieelektrotechnicznego,
- tłumaczenie opisu wymagań, badań i kryteriów oceny stawianych wyrobom, które mają spełniać normy ustawowe stawiane stałym urządzeniom gaśniczym mgłowym,
- tłumaczenie projektu normy międzynarodowej podającej zasady i określającej podstawowe wymagania dla projektu i wdrożenia systemu śledzenia łańcucha paszowo-spożywczego,
- tłumaczenia kart bezpieczeństwa materiału zgodnych z dyrektywami unijnymi,
- tłumaczenie aprobaty technicznej ITB dachówkowych blach stalowych powlekanych oraz stalowych powlekanych blach trapezowych,
- tłumaczenie patentu wkładki nakrętki przekładni śrubowej, tocznej,

Problem z tłumaczeniem?!

Rozwiązanie tego problemu, to dla nas przyjemność!

 Obiecujemy nie zawieść Państwa zaufania!
Zapraszamy!