Bezpłatna wycena w ciągu godziny: amar@amar-translations.pl, tel: +48 22 668 93 12, tel./ faks: +48 22 831 87 52

AmaR TRANSLATIONS

Nasi tłumacze to doświadczeni specjaliści

Tłumacze z praktyczną wiedzą z różnych branż
Pracujący dla nas tłumacze, to osoby, które poza doskonałą znajomością języka również mają wiedzę specjalistyczną z różnych branż. Przeważnie wykształcenie wyższe kierunkowe i wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakładach pracy umożliwiły im praktyczne poznanie wielu zagadnień. Biegle władają językiem, a wiedza pozwala im właściwie stosować prawidłową branżową terminologię. Biblioteka słowników tematycznych jest niezbędnym narzędziem pracy tłumacza, ale przy tekstach specjalistycznych od słowników ważniejsza okazuje się często praktyczna wiedza z danej tematyki.

Predyspozycje do bycia dobrym tłumaczem
Wszyscy nasi tłumacze-specjaliści to osoby cechujące się dużą ciekawością świata z konkretnymi sprecyzowanymi zainteresowaniami. Powoduje to, że w tekstach, które tłumaczą widzą zrozumiałą dla nich treść i sens, a nie tylko słowa. To zaś ma znaczący wpływ na jakość ich pracy. Z jednej strony umieją oni oddać wiernie treść przekładanego testu i jego styl, a z drugiej precyzyjnie dopasować odpowiednie określenia funkcjonujące w języku, na jaki odbywa się tłumaczenie. Nie zawsze muszą to być słownikowe odpowiedniki, ale raczej merytorycznie zgodne z oryginałem i powszechnie funkcjonujące określenia.

Odpowiedni dobór tłumacza
Właściwe ulokowanie tłumaczenia to podstawowy wymóg uzyskania najlepszych efektów. Współpracując z naszą agencją tłumaczeń macie Państwo do dyspozycji wielu tłumaczy. Znamy ich predyspozycje i umiemy dobrać właściwą osobę do każdego tekstu. Błędem może być myślenie, że specyfikacje techniczne urządzenia i kontrakt z zagranicznym klientem na jego sprzedaż może przetłumaczyć ta sama osoba, będąca pracownikiem w Państwa firmie i znająca język. Takie, zupełnie różne teksty wymagają zupełnie innego podejścia, oddania językowo innych treści i zastosowania każdorazowo terminologii i budowy zdań specyficznej dla tekstu prawniczego lub technicznego. Wbrew pozorom zupełnie inna osoba powinna się nimi zajmować. Nawet jeżeli pracownik Państwa firmy wykona obydwa tłumaczenia, prawdopodobnie zajmie mu to znacznie więcej czasu niż zawodowemu tłumaczowi, a brak odpowiednich słowników utrudni pracę i negatywnie wpłynie na ostateczną jakość dokumentów. Nasi tłumacze mają możliwość konsultować się jeżeli dokumenty pochodzą z tej samej firmy i są powiązane tematycznie, ale dobierani są zawsze indywidualnie dla każdego rodzaju tekstu. Teksty medyczne tłumaczą lekarze, umowy - prawnicy lub tłumacze przysięgli, a dokumentacje techniczną inżynierowie.

Dla tłumaczy
Tłumaczy z udokumentowanym doświadczeniem, specjalizujących się tekstach branżowych zapraszamy do przesyłania do nas dokumentów aplikacyjnych z podaniem przykładów prac oraz ich objętości. <

A jaki tekst Państwo chcecie nam powierzyć do tłumaczernia?

Wieloletnie doświadczenie naszych tłumaczy sprawia, że do każdego tekstu podchodzą w pełni profesjonalnie!